Huisartsen Centrum Gent

Raadplegingen

Beste Patiënten,

.

Wij werken enkel op afspraak.

Bij laattijdige annulatie of niet nakomen van de afspraak zal een extra vergoeding worden aangerekend.

Dr.Verheecke

Dr.Van Oostveldt

Dr. D'haens 

Enkel na afspraak

via 09/311 61 62

Enkel na afspraak

via de online agenda

Enkel na afspraak

via de online agenda

 

 

afwezigheden
afwezigheden
afwezigheden

Dr. Verheecke zal afwezig zijn:

 

- elke woensdagnamiddag

Dr. Van Oostveldt zal afwezig zijn:

- van 15/11 t.e.m. 30/11

zie doktervanoostveldt.be

Dr. D'haens zal afwezig zijn:

 

- elke donderdagnamiddag

- van 6 t.e.m. 10 december

zie dokterdhaens.be

Bij afwezigheden van één van de drie artsen

kan u steeds terecht bij de overige collega's.