Huisartsen Centrum Gent

Raadplegingen

Beste Patiënten,

Wij werken enkel op afspraak.

Bij laattijdige annulatie of niet nakomen van de afspraak zal een extra vergoeding worden aangerekend.

Dr.Verheecke

Dr.Van Oostveldt

Dr. D'haens 

Enkel na afspraak

via 09/311 61 62

Enkel na afspraak

via de online agenda

Enkel na afspraak

via de online agenda

 

 

afwezigheden
afwezigheden
afwezigheden

Dr. Verheecke zal afwezig zijn:

 

- elke woensdagnamiddag

 

Dr. Van Oostveldt zal afwezig zijn:

zie doktervanoostveldt.be

Dr. D'haens zal afwezig zijn:

 

- elke donderdagnamiddag

- Ma 5  → Vr 16 december

zie dokterdhaens.be

                       Nieuwe terugbetalingsregels voor raadpleging op afstand door artsen

                                                           vanaf 1 augustus 2022

Omwille van een gewijzigde terugbetalingsmodaliteit door het RIZIV dient de patiënt voortaan een deel van het bedrag zelf te betalen.

Het remgeld voor een videoraadpleging is 4 euro

Het remgeld voor een telefonische is 2 euro

Dit bedrag zal bij de eerstvolgende fysieke consultatie verrekend worden.

Bij afwezigheden van één van de drie artsen

kan u steeds terecht bij de overige collega's.