top of page

Huisartsen Centrum Gent

Huisbezoeken

Tenzij in dringende gevallen, vragen we u bij voorkeur een huisbezoek aan te vragen voor 10 u 's morgens.


Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimten. Er kan tevens vlotter overlegd worden met andere collega's, kinesisten of verpleging en de nodige documenten zijn voor handen.

Reserveer daarom een huisbezoek enkel bij ernstige ziekte of wanneer je in de onmogelijkheid bent om je te verplaatsen.

Huisbezoeken worden enkel afgelegd in het gebied tot 1 km rondom de praktijk (tenzij anders afgesproken met uw vaste arts).

Indien u verder dan 1 km van de praktijk woont, gelieve dan contact op te nemen met een voor u dichter gelegen praktijk.

Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden.

bottom of page